รางวัล ภูมิวัฒนธรรมแผ่นดิน ประเภทบุคคล "สาขาภูมิพื้นที่ไตรภาคีศิลปวัฒนธรรม" นางถนอม คงยิ้มละมัย

หมวดหมู่ , 17 มิถุนายน 67

รางวัล ภูมิวัฒนธรรมแผ่นดิน ประเภทบุคคล "สาขาภูมิพื้นที่ไตรภาคีศิลปวัฒนธรรม"

นางถนอม คงยิ้มละมัย

 

 

เราจะพาไปรู้จักกับนางถนอม คงยิ้มละมัย ผู้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ปานถนอม พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ของ #เพชรบุรี เจ้าของรางวัลบุคคลต้นแบบ รางวัล “ภูมิวัฒนธรรมแผ่นดิน” สาขาภูมิพื้นที่ไตรภาคีศิลปวัฒนธรรม ที่มอบโดย : คณะอนุกรรมาธิการด้านศิลปะและวัฒนธรรม ในคณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา

พิพิธภัณฑ์ปานถนอม นำเสนอเรื่องราวของ “ไทยทรงดำ” หรือ “ลาวโซ่ง” มาเป็นเวลากว่า 28 ปี เพื่อให้คนได้เห็นแก่นแท้ของไทยทรงดำ ปกป้องและสืบต่อจารีตประเพณีไทยทรงดำซึ่งมีอัตลักษณ์เฉพาะตน สืบสานอนุรักษณ์วัฒนธรรม เคารพและยึดมั่นในจารีตประเพณีไทยทรงดำ อย่างจริงจังเพื่อเป็นแบบอย่างที่ถูกต้อง...

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมปันศิลป์ ปันสุข เพิ่มเติมได้ที่

Web: www.artculture4health.com/pun

Facebook:   / punsilppunsook  

 YouTube: https://bit.ly/3tKmMPW

Instagram:   / punsilppunsook  

Twitter:   / punsilppunsook  

TikTok:   / punsilppunsook  

#ปันศิลป์ปันสุข #สสส #แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ #ภูมิภาษา #ปัญญาแผ่นดิน #พิพิธภัณฑ์ปานถนอม #ภูมิวัฒนธรรมโครงการปันศิลป์ ปันสุข

โดย : แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ที่ตั้งสานักงาน : 
     128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
     128/177 Phayatai Plaza, 16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand
โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 
โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]