เหล้าขวดสุดท้าย [สุรินทร์]

หมวดหมู่ , 17 มิถุนายน 67

เหล้าขวดสุดท้าย [สุรินทร์]

 

 

หลายๆคนที่เป็นสายนักดื่ม (สุรา) ที่คิดจะเลิกเหล้าแล้วแต่ก็ยังเลิกไม่ได้ ตอเป็นอีกคนหนึ่งที่ดื่มเหล้าหนัก แล้ววันหนึ่งเขาคิดจะเลิก เขาจะเลิกเหล้าได้อย่างไร แล้วมีวิธีการอย่างไรถึงเลิกได้ ไปติดตามเรื่องเล่าของ ตอ วิชัย พร้อมดี กันนะครับ

 

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมปันศิลป์ ปันสุข เพิ่มเติมได้ที่

Web: www.artculture4health.com/pun

Facebook:   / punsilppunsook  

YouTube: https://bit.ly/3tKmMPW

Instagram:   / punsilppunsook  

Twitter:   / punsilppunsook  

TikTok:   / punsilppunsook  

 

#รู้เลิกเหล้า #ติดเหล้ายัง #สื่อเป็นโรงเรียนของสังคม #แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ #สสส #เครือข่ายองค์กรงดเหล้า #เมอเมิงสะเร็น #MOJOESAN #สวนนิเวศเกษตรศิลป์ #ห้องเรียนตามใจ #สวนทีละ๙
โครงการปันศิลป์ ปันสุข

โดย : แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ที่ตั้งสานักงาน : 
     128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
     128/177 Phayatai Plaza, 16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand
โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 
โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]