ขี้เหล้าหลวงเล่าเรื่อง : เลือกเหล้าหรือเลือกรอด EP.2 [พะเยา]

หมวดหมู่ , 25 มิถุนายน 67

ขี้เหล้าหลวงเล่าเรื่อง : เลือกเหล้าหรือเลือกรอด EP.2 [พะเยา]

 

 

สำนักข่าว #นครเชียงรายนิวส์ จะพาไปฟังเรื่องราวของคุณลุง “เมฆ” ใน #จังหวัดพะเยา เมื่อรุ่นน้องและเพื่อนมีผลทำให้ตัวลุง #รู้เลิกเหล้า ได้ เหตุผลของลุงคืออะไรต้องติดตามกันต่อใรคลิปวิดีโอนี้ ส่วนคุณก็สามารถเช็คตัวเองได้ว่า #ติดเหล้ายัง ร่วมเติมกำลังใจไปพร้อม ๆ กันในตอนนี้เลย

 

โดยคลิปวิดีโอนี้ได้รับแรงขับเคลื่อนมาจาก #แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ และ #เครือข่ายองค์กรงดเหล้า โดย #สสส ที่ขับเคลื่อนภายใต้แนวคิด #สื่อเป็นโรงเรียนของสังคม ที่ต้องการให้สื่อช่วยเป็นกระบอกเสียงเพื่อให้ทุกคนได้ตระหนักรู้เกี่ยวกับโทษของเครื่องดื่มที่มีผลเสียต่อร่างกาย

 

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมปันศิลป์ ปันสุข เพิ่มเติมได้ที่

Web: www.artculture4health.com/pun

 Facebook: https://www.facebook.com/PunSilpPunSook

YouTube: https://bit.ly/3tKmMPW

Instagram: https://www.instagram.com/punsilppunsook

Twitter: https://twitter.com/PunSilpPunSook

TikTok: https://www.tiktok.com/@punsilppunsook

 

#รู้เลิกเหล้า #ติดเหล้ายัง #สสส #แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ #สื่อเป็นโรงเรียนของสังคม #เครือข่ายองค์กรงดเหล้าโครงการปันศิลป์ ปันสุข

โดย : แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ที่ตั้งสานักงาน : 
     128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
     128/177 Phayatai Plaza, 16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand
โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 
โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]