รางวัลภูมิวัฒนธรรมแผ่นดิน องค์กรต้นแบบ "สาขาภูมิพลังวัฒนธรรม (Soft Power)"  ทีม ช.ชราภาพ

หมวดหมู่ , 25 มิถุนายน 67

รางวัลภูมิวัฒนธรรมแผ่นดิน องค์กรต้นแบบ "สาขาภูมิพลังวัฒนธรรม (Soft Power)"  ทีม ช.ชราภาพ

 

 

ในตอนนี้เราจะพาไปรู้จักกับทีม ช.ชราภาพ โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย #ขอนแก่น เจ้าของรางวัลองค์กรต้นแบบ รางวัล “ภูมิวัฒนธรรมแผ่นดิน” สาขาภูมิพลังวัฒนธรรม (Soft Power) ที่มอบโดยคณะอนุกรรมาธิการด้านศิลปะและวัฒนธรรม ในคณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา

 

ทีม ช.ชราภาพ โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ช่างแกะหิมะ ทีมชาติไทย ได้รับรางวัลการันตีฝีมือจากการแข่งขัน และเป็นนักแกะหิมะจิตอาสาให้กับงานของทางราชการหลายแห่ง และเป็นวิทยากรศิลปินอิสระส่งเสริมความรู้ให้กับเยาวชนในท้องถิ่นทุรกันดาร สร้างศูนย์การเรียนรู้สร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็ก ๆ ในต่างจังหวัดและชุมชนบ้านเกิดถือเป็นตัวอย่างที่ดี ของกลุ่มบุคคลผู้ที่สร้างแรงบันดาลใจ ให้กับเยาวชนคนรู้ใหม่ในการรักษาสิลปะประเพณีอันงดงาม ถึงแม้ว่าประเทศไทยไม่ใช่เมืองหนาวแต่กลุ่มบุคคลทั้ง ๓ ท่านนี้ได้สร้างชื่อเสียงไปทั่วโลกในการฝากฝีมือให้ชาวโลก ได้เห็นว่าไทยไม่น้อยหน้าชาติใดในโลกที่มีฝีมือด้านงานศิลปะ

 

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมปันศิลป์ ปันสุข เพิ่มเติมได้ที่

Web: www.artculture4health.com/pun

 Facebook: https://www.facebook.com/PunSilpPunSook

YouTube: https://bit.ly/3tKmMPW

Instagram: https://www.instagram.com/punsilppunsook

Twitter: https://twitter.com/PunSilpPunSook

TikTok: https://www.tiktok.com/@punsilppunsook

 

#ปันศิลป์ปันสุข #สสส #แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ #ภูมิภาษา #ปัญญาแผ่นดิน #ภูมิวัฒนธรรม #ภูมิพลังวัฒนธรรม #แกะหิมะ #ช่างฝีมือ #ทีมชาติไทยโครงการปันศิลป์ ปันสุข

โดย : แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ที่ตั้งสานักงาน : 
     128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
     128/177 Phayatai Plaza, 16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand
โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 
โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]