บุก...เบื้องหลังงานบางลำพู คูลซีน

หมวดหมู่ , 19 ธันวาคม 64

บุก...เบื้องหลังงานบางลำพู คูลซีน

 

ปันศิลป์ ปันสุขพาไปชมและคุยกับ 2 สาวไกด์เด็ก ถึงแนวคิดการทำงานของพวกเขา
และไปดูการเตรียมงานเทศกาลเสน่ห์บางลำพู ตระเวนเที่ยวตะลอนชิม บางลำพู คูลซีน

สามารถชมย้อนหลังฉบับเต็มได้ทาง :
ติดตามข่าวสารและกิจกรรมปันศิลป์ ปันสุข เพิ่มเติมได้ที่
Youtube ปันศิลป์ ปันสุข : https://bit.ly/3tKmMPW

 
โครงการปันศิลป์ ปันสุข

โดย : แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ที่ตั้งสานักงาน : 
     128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
     128/177 Phayatai Plaza, 16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand
โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 
โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : punsilppunsook@gmail.com