สายหวาน ต้องมา...กับขนมเกสรลำพู

หมวดหมู่ , 22 มีนาคม 65

สายหวาน ต้องมา...กับขนมเกสรลำพู

ใครเป็นสายหวาน ต้องมาย่านบางลำพู
ชวนมาชิมขนมชนิดใหม่ มีชื่อไท๊ย ไทยว่า “ขนมเกสรลำพู”
ขนมที่มาจากแรงบันดาลใจของคนบางลำพู พี่แจ้ แก้วใจ เนตรรางกูล
กับการปลุก..ปั้น..คลุก..นึ่ง.. จนกลายเป็นขนมน่าทึ่งที่มีชื่อน่ารัก
มีลวดลายบอกเล่าเรื่องราวของต้นลำพู ตั้งแต่เป็นเมล็ด จนสูญหายไปจากย่านเมืองเก่า บันทึกเรื่องราวผ่านขนมหวาน..ให้ลูกหลานและนักท่องเที่ยวได้จดจำบาง

ลำพูอีกแง่มุมหนึ่ง สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ติดตามข่าวสารและกิจกรรมปันศิลป์ ปันสุข เพิ่มเติมได้ที่
Youtube ปันศิลป์ ปันสุข : https://bit.ly/3tKmMPW

 โครงการปันศิลป์ ปันสุข

โดย : แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ที่ตั้งสานักงาน : 
     128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
     128/177 Phayatai Plaza, 16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand
โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 
โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]