Breakfast ไทใหญ่ “ข้าวแรมฝืน”

หมวดหมู่ , 22 มีนาคม 65

Breakfast ไทใหญ่ “ข้าวแรมฝืน”

รู้หรือไม่ Breakfast ที่ชาวไทใหญ่นิยมกิน คือเมนูอะไร ? 
ปันศิลป์ ปันสุข ชวนแอ่วเหนือ ชิมอาหารถิ่นของชาวไทใหญ่ ที่ ต.ม่อนปิ่น อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ กับเมนูที่มีชื่อว่า "ถั่ว ฟู ส่า" หรือ ข้าวแรมฟืน พร้อมกรรมวิธีการทำทุกขั้นตอน
ถ้าอยากลองชิม ชวนกันไปที่ ต.ม่อนปิ่น
หรือสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่
FB:ม่อนปิ่น https://www.facebook.com/monpin3dโครงการปันศิลป์ ปันสุข

โดย : แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ที่ตั้งสานักงาน : 
     128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
     128/177 Phayatai Plaza, 16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand
โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 
โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]