ซิง-เจีย-หยู่-อี่-ซิง-นี้-ฮวก-ไช้

หมวดหมู่ , 22 มีนาคม 65

ซิง-เจีย-หยู่-อี่-ซิง-นี้-ฮวก-ไช้ 

ในวันตรุษจีนนี้ขอให้แฟนเพจทุกคน สมหวังทุกสิ่ง ร่ำรวยโชคลาภ เจริญงอกงาม 
Music By : จีรศักดิ์ จำรัส (Music Content Creator)
ติดตามข่าวสารและกิจกรรมปันศิลป์ ปันสุข เพิ่มเติมได้ที่
Youtube ปันศิลป์ ปันสุข : https://bit.ly/3tKmMPWโครงการปันศิลป์ ปันสุข

โดย : แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ที่ตั้งสานักงาน : 
     128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
     128/177 Phayatai Plaza, 16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand
โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 
โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]