ไหนเล่าสิ..รับวาเลนไทน์

หมวดหมู่ , 22 มีนาคม 65

ไหนเล่าสิ..รับวาเลนไทน์

 

เมื่อความรักมีระยะทาง ความเหงาอาจทำให้เรารู้สึกไม่เหมือนเดิม
จะเติมเต็มความคิดถึงกันอย่างไร และดูแลใจกันแบบไหน
ในวันที่เราต้องห่างกัน 
แชร์ประสบการณ์จัดการความรู้สึกภายในด้วยศาสตร์แห่งศิลปะบำบัด กับ อ.กชกร วรอาคม โครงการสื่อสร้างสรรค์ด้วยศิลปะ ว่าโลกสีชมพูของเยาวรุ่นยุคโควิดเป็นอย่างไร ?

 
โครงการปันศิลป์ ปันสุข

โดย : แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ที่ตั้งสานักงาน : 
     128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
     128/177 Phayatai Plaza, 16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand
โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 
โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]