ศิลปะบำบัด - The Art Therapy

หมวดหมู่ , 25 มีนาคม 65

ปันศิลป์ ปันสุข Film Challenge 

ชวนคุณดูหนังสั้นจากสุขภาวะเรื่อง "The Art Therapy" ผลงานจากน้อง ๆ เยาวชน ในไลฟ์ "ท้าสร้างศิลป์ ภาพยนตร์” เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา
โครงการปันศิลป์ ปันสุข

โดย : แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ที่ตั้งสานักงาน : 
     128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
     128/177 Phayatai Plaza, 16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand
โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 
โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]