ดนตรีเชื่อมคน คณิต พรมนิล

หมวดหมู่ , 29 เมษายน 65

 

ปันศิลป์ ปันสุขวันนี้จะพาไปรู้จักกับ บิล คณิต พรมนิล กับเส้นทางชีวิตของเด็กต่างจังหวัดคนหนึ่ง ที่มีใจรักในเสียงดนตรี  จนได้เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยดนตรีชั้นนำของประเทศ และได้กลายเป็นครูให้กับเด็กรุ่นใหม่ ได้ซึมซับกับวัฒนธรรมพื้นบ้านผ่านเสียงดนตรีสากลและดนตรีไทย 
ติดตามข่าวสารและกิจกรรมปันศิลป์ ปันสุข เพิ่มเติมได้ที่
Youtube ปันศิลป์ ปันสุข : https://bit.ly/3tKmMPW

 
โครงการปันศิลป์ ปันสุข

โดย : แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ที่ตั้งสานักงาน : 
     128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
     128/177 Phayatai Plaza, 16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand
โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 
โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]