ปันศิลป์ปันสุข LIVE 1 พฤศภาคม 2565

หมวดหมู่ , 2 พฤษภาคม 65

ปันศิลป์ ปันสุข ไลฟ์สัปดาห์นี้พบกับ เชฟปูน ภูผา ชุณหรัศมิ์ แชมป์รายการ Sweet Chef คนแรกของไทย กับ Food and Theatre Challenge ท้าสร้างละครบูรณาการอาหาร โดยเยาวชน Youth Drama Plus
ในวันอาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคม 2565 เวลา 17.00 น.
ทาง
และ Youtube ปันศิลป์ ปันสุข : https://bit.ly/3tKmMPW
ติดตามข่าวสารและกิจกรรมปันศิลป์ ปันสุข เพิ่มเติมได้ที่โครงการปันศิลป์ ปันสุข

โดย : แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ที่ตั้งสานักงาน : 
     128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
     128/177 Phayatai Plaza, 16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand
โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 
โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]