ไหนเล่าซิ กับ ปลา พีรัญยา นักดนตรีไทย กับรางวัลระดับโลก

หมวดหมู่ , 18 พฤษภาคม 65

ปลา พีรัญยา วิสิฐจันทรกูล นักดนตรีหญิงไทย คว้ารางวัลชนะเลิศระดับโลก The international music competition 'Grand Prize'

Virtuoso สาขา World music instrument 2 ณ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรเลีย และ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ และการสอนดนตรีไทยในต่างแดนโครงการปันศิลป์ ปันสุข

โดย : แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ที่ตั้งสานักงาน : 
     128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
     128/177 Phayatai Plaza, 16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand
โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 
โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]