ภูนที ทาคำ (พี่ภู)

หมวดหมู่ , 23 พฤษภาคม 65

หลังจากที่ช่วงแรกเราเรียนเป่าขลุ่ยจีนกันไป ปันกันเล่นในช่วงที่สองนี้ เราจะมาเรียนกีตาร์กับพี่ภู (ภูนที ทาคำ) กันครับ จะมีทั้งหมด 10 Ep.ใครอยากเรียนกีตาร์และเล่นกีตาร์ได้ กดติดตามเพจปันศิลป์ ปันสุขกันได้เลย
มาดูประวัติของพี่ภูกัน
ภูนที ทาคำ (ภู) จบการศึกษาระดับปริญญาโทจากคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและปริญญาตรีจากคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ภูนทีมีประสบการณ์สอนกีตาร์กว่า 10 ปี เคยเข้าร่วมการแข่งขันกีตาร์คลาสสิก ได้รับรางวัลชนะเลิศทั้งระดับประเทศและระดับนานาชาติ นอกจากนี้ภูนทียังได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดแต่งเพลงโครงการ Living Freedom 2020 ซึ่งจัดโดยมูลนิธิ Friedrich Naumann
รางวัลชนะเลิศที่เคยได้รับ
2018 SEA Guitar Festival & Performance Awards
2017 CGO Guitar Competition
2016 Martinez Thailand Guitar Competition
2015 Altamira Thailand International Guitar Competition
2014 Korat Classical Guitar Festiva


โครงการปันศิลป์ ปันสุข

โดย : แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ที่ตั้งสานักงาน : 
     128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
     128/177 Phayatai Plaza, 16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand
โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 
โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]