ปันศิลป์ ปันสุข LIVE 17 กรกฏาคม 2565

หมวดหมู่ , 18 กรกฎาคม 65

ปันศิลป์ปันสุขไลฟ์
อาทิตย์ที่ 17 กรกฏาคม 2565
เวลา ห้าโมงเย็น 17.00 น
Acting Challenge
Space Time Action
มาดูเทคนิคการใช้พื้นที่่ เพื่อสร้างสรรค์ความต้องการและพลังกันนน
และ Youtube ปันศิลป์ ปันสุข : https://bit.ly/3tKmMPW
ติดตามข่าวสารและกิจกรรมปันศิลป์ ปันสุข เพิ่มเติมได้ที่

 โครงการปันศิลป์ ปันสุข

โดย : แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ที่ตั้งสานักงาน : 
     128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
     128/177 Phayatai Plaza, 16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand
โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 
โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]