ไลฟ์ปันศิลป์ปันสุข สัมภาษณ์พิเศษ วง Celestial Band

หมวดหมู่ , 25 กรกฎาคม 65

พบกับไลฟ์ปันศิลป์ปันสุข
ปรับรุปแบบใหม่ เวลาใหม่
เปิดโปรแกรมด้วย
การสัมภาษณ์ Exclusive
วงมัธยม Celestial Band
ที่เพิ่งเปิดแสดงที่ สยามสแควร์
เจ้าของเพลง "รถไฟเหาะ"
ที่กำลังมาแรง
พบกับไลฟ์ปันศิลป์ปันสุข
เวลาใหม่ เสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2565
14.00 น พร้อมกับกิจกรรมพิเศษในไลฟ์
ทาง
และ Youtube ปันศิลป์ ปันสุข : https://bit.ly/3tKmMPW
ติดตามข่าวสารและกิจกรรมปันศิลป์ ปันสุข เพิ่มเติมได้ที่โครงการปันศิลป์ ปันสุข

โดย : แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ที่ตั้งสานักงาน : 
     128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
     128/177 Phayatai Plaza, 16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand
โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 
โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]