ไลฟ์ปันศิลป์ปันสุข สัมภาษณ์พิเศษ วง Celestial Band

หมวดหมู่ , 1 สิงหาคม 65

โพสท์ไลฟ์ปันศิลป์ปันสุข วันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2565 บ่ายสองโมง กับการสัมภาษณ์ วง Celestial Band
วงดนตรีมัธยมเจ้าของเพลง "รถไฟเหาะ" ที่กำลังมาแรง

 โครงการปันศิลป์ ปันสุข

โดย : แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ที่ตั้งสานักงาน : 
     128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
     128/177 Phayatai Plaza, 16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand
โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 
โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]