Live ปันศิลป์ปันสุข พบกับ พี่ตั้ม ปัณณวิชญ์ เตชะเกรียงไกร

หมวดหมู่ , 1 สิงหาคม 65

 

เสาร์ที่ 30 กรกฎาคม 2565 เวลา 14.00 น
พบกับ "เบื้องหลังงานประกาศรางวัลภาพยนตร์ไทยยอดเยี่ยม
ชมรมวิจารณ์บันเทิง ครั้งที่ 30" กับการพูดคุยกับ
"พี่ตั้ม" ปัณณวิชญ์ เตชะเกรียงไกร" นักวิจารณ์ และ อาจารย์ภาพยนตร์
คนสำคัญ ผู้อยู่เบื้องหลังการขับเคลื่อนภาพยนตร์ไทย
ทาง
และ Youtube ปันศิลป์ ปันสุข : https://bit.ly/3tKmMPW
ติดตามข่าวสารและกิจกรรมปันศิลป์ ปันสุข เพิ่มเติมได้ที่

 
โครงการปันศิลป์ ปันสุข

โดย : แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ที่ตั้งสานักงาน : 
     128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
     128/177 Phayatai Plaza, 16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand
โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 
โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]