Vlog วัดและศาลเจ้าจีน @เยาวราช

หมวดหมู่ , 1 สิงหาคม 65

วันนี้ปันศิลป์จะพาทุกคนไปไหว้พระขอพรกันที่วัดและศาลเจ้าจีนที่
”เยาวราช” นอกจากที่นี้จะมีของกินเยอะแล้วก็ยังมีวัดและศาลเจ้าจีนที่เยอะไม่แพ้เช่นกัน 
ติดตามข่าวสารและกิจกรรมปันศิลป์ ปันสุข เพิ่มเติมได้ที่
Youtube ปันศิลป์ ปันสุข : https://bit.ly/3tKmMPWโครงการปันศิลป์ ปันสุข

โดย : แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ที่ตั้งสานักงาน : 
     128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
     128/177 Phayatai Plaza, 16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand
โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 
โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]