ไลฟ์ปันศิลป์ปันสุข วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2565

หมวดหมู่ , 9 สิงหาคม 65

 

วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2565
ไลฟ์ปันศิลป์ปันสุข วันนี้พบกับ The Second Chance เรื่องเล่าของวัยรุ่น กับโอกาสที่สองของความฝัน "น้องเต้" กับการมาเล่นดนตรีกับเพื่อนวง Celestial ครั้งที่สอง น้องออกัสที่ทำละครครั้งที่สอง และ น้องน้ำทิพย์ที่กำลังทำหนังครั้งที่สอง กับเพื่อนๆ https://web.facebook.com/events/560665522505282?ref=newsfeed
และ Youtube ปันศิลป์ ปันสุข : https://bit.ly/3tKmMPW
ติดตามข่าวสารและกิจกรรมปันศิลป์ ปันสุข เพิ่มเติมได้ที่


โครงการปันศิลป์ ปันสุข

โดย : แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ที่ตั้งสานักงาน : 
     128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
     128/177 Phayatai Plaza, 16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand
โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 
โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]