"ศิลปะการแสดงผ่านหน้ากาก" โดยน้องมัธยม มาร่วมเรียนรู้พื้นฐาน การใช้หน้ากากสำหรับสร้างสรรค์การแสดง

หมวดหมู่ , 15 สิงหาคม 65

 

ไลฟ์ปันศิลป์ปันสุข
เสาร์ที่ 13 สิงหาคม 2565 เวลา 14.00 น
พบกับ "ศิลปะการแสดงผ่านหน้ากาก"
โดยน้องมัธยม มาร่วมเรียนรู้พื้นฐาน
การใช้หน้ากากสำหรับสร้างสรรค์การแสดง
และชมการนำเสนอโชว์เคสของน้องๆ
ที่เตรียมจะพัฒนาไปสู่การสร้างละครเวที
ร่วมกับปันศิลป์ปันสุขในเดือนกันยายนนี้
ทาง
และ Youtube ปันศิลป์ ปันสุข : https://bit.ly/3tKmMPW
ติดตามข่าวสารและกิจกรรมปันศิลป์ ปันสุข เพิ่มเติมได้ที่โครงการปันศิลป์ ปันสุข

โดย : แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ที่ตั้งสานักงาน : 
     128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
     128/177 Phayatai Plaza, 16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand
โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 
โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]