โปรแกรมเที่ยวสาวะถีในฤดูกาลประเพณีวัฒนธรรม

หมวดหมู่ , 7 กันยายน 66

โปรแกรมเที่ยวสาวะถีในฤดูกาลประเพณีวัฒนธรรมมองหาที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่ารอช้า???
ลองเที่ยวบ้านสาวะถี วิสาหกิจชุมชนเพื่อสังคม จ.ขอนแก่นกัน!!!
ของดีประเพณีวัฒนธรรม ให้ได้ชม....
.
หากมาเป็นหมู่คณะท่านละ 300 บาทเท่านั้น
เสน่ห์อีสานบ้านสาวะถี มาแล้วรับรองติดใจ
สนใจติดต่อได้ที่ แฟนเพจ : เที่ยวสาวะถีวิถีสุข
.โครงการปันศิลป์ ปันสุข

โดย : แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ที่ตั้งสานักงาน : 
     128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
     128/177 Phayatai Plaza, 16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand
โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 
โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]