ดูสดพร้อมกันตอนนี้กับหนังสั้นจากโปรเจกต์ ศิลป์ ๘ เปี่ยง

หมวดหมู่ , 26 ตุลาคม 66

ดูสดพร้อมกันตอนนี้กับหนังสั้นจากโปรเจกต์ ศิลป์ ๘ เปี่ยง

ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส #ThaiPBS #ช่องหมายเลข3 หรือลิงก์ https://www.thaipbs.or.th/live

.

#shadow #ส้มส่งสุข #สาวะวิถี #สานรักสานศรัทธา #ศิลป์๘เปี่ยง

_____________________________________

ติดตามทุกรายการสร้างสุขทางออนไลน์ที่ www.thaipbs.or.th/LIVE, ชมย้อนหลัง www.thaipbs.or.th/Clip และทุก Social Media @ThaiPBSโครงการปันศิลป์ ปันสุข

โดย : แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ที่ตั้งสานักงาน : 
     128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
     128/177 Phayatai Plaza, 16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand
โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 
โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]