เล่าสนุก พุธสนั่น

หมวดหมู่ , 31 ตุลาคม 66

เล่าสนุก พุธสนั่น

พุธนี้ ! ดูสดพร้อมกันหนังสั้น "สาวะวิถี" @เที่ยวสาวะถีวิถีสุข

1 พฤศจิายน นี้ เวลาบ่าย 3 โมงเย็น

ติดตามไลฟ์ได้ทาง เพจ Facebook : ปันศิลป์ ปันสุข และ YouTube : ปันศิลป์ ปันสุข

.

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมปันศิลป์ ปันสุข เพิ่มเติมได้ที่

Official Web : www.artculture4health.com/pun

Facebook : https://www.facebook.com/PunSilpPunSook

Youtube ปันศิลป์ ปันสุข : https://bit.ly/3tKmMPW

Instagram : https://www.instagram.com/punsilppunsook

Twitter : https://twitter.com/PunSilpPunSook

Tiktok : https://www.tiktok.com/@punsilppunsook

#สสส #ปันศิลป์ปันสุข #แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ #เล่าสนุกพุธสนั่น

#ศิลป์๘เปี่ยง #สาวะวิถี #SE #art4d #บุกเบื้องหลังกองถ่าย #ผู้กำกับ #นักแสดง #หนั้งสั้น #หนังอีสาน #สาวะถี #ขอนแก่น #ฮูปแต้ม #สินไซ #หมอลำ #สื่อศิลป์SE #กรีกเมธพณมโนถาวรโครงการปันศิลป์ ปันสุข

โดย : แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ที่ตั้งสานักงาน : 
     128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
     128/177 Phayatai Plaza, 16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand
โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 
โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]