11 ธันวาคม 2566 พบกับการฉายภาพยนตร์สั้นจากโปรเจกต์ ศิลป์๘เปี่ยง ในงาน เทศกาลหนังเมืองแคน ครั้งที่ 7

หมวดหมู่ , 23 พฤศจิกายน 66

11 ธันวาคม 2566 พบกับการฉายภาพยนตร์สั้นจากโปรเจกต์ ศิลป์๘เปี่ยง ในงาน เทศกาลหนังเมืองแคน ครั้งที่ 7

นอกจากนี้ยังพบกับกิจกรรมมากมาย

- การประกวดหนังสั้นหัวใจแก่น

- การเสวนาด้านภาพยนตร์

- การประกวดดนตรีประกอบภาพยนตร์

- เบิ้งฮูบเงาเล่าเรื่องหนัง(ทั้งหนังสั้นและภาพยนต์)

- หนังกลางแปลง สสส.

- นิทรรศการภาพยนต์

- กิจกรรมพรมแดงแฟชั่นโชว์อีสาน-ลาว

8 ถึง 12 ธันวาคม 2566 นี้

#เทศกาลหนังเมืองแคน7โครงการปันศิลป์ ปันสุข

โดย : แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ที่ตั้งสานักงาน : 
     128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
     128/177 Phayatai Plaza, 16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand
โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 
โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]