เล่าสนุก พุธสนั่น

หมวดหมู่ , 27 พฤศจิกายน 66

เล่าสนุก พุธสนั่น

พุธนี้ !  ดูสดพร้อมกันกับหนังสั้น "ลัทธิพิกล คนพิลึก"

พร้อมสัมภาษณ์พิเศษ อ.สุมาลี สุวรรณกร

ประธานเครือข่ายสื่อศิลปวัฒนธรรมชุมชนอีสาน

กับหนังสั้นจากโปรเจกต์ศิลป์ ๘ เปี่ยง

ที่เตรียมจะเข้าฉายในเทศกาลหนังเมืองแคน ครั้งที่ 7

.

ห้ามพลาด ! พุธที่ 29 พฤศจิกายน นี้ เวลาบ่าย 3 โมงเย็น 

.

ติดตามไลฟ์ได้ทาง เพจ Facebook : ปันศิลป์ ปันสุข และ YouTube : ปันศิลป์ ปันสุข

.

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมปันศิลป์ ปันสุข เพิ่มเติมได้ที่

Official Web : www.artculture4health.com/pun

Facebook : https://www.facebook.com/PunSilpPunSook

Youtube ปันศิลป์ ปันสุข : https://bit.ly/3tKmMPW

Instagram : https://www.instagram.com/punsilppunsook

Twitter : https://twitter.com/PunSilpPunSook

Tiktok : https://www.tiktok.com/@punsilppunsook

#สสส #ปันศิลป์ปันสุข #แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ #ศิลป์๘เปี่ยง

#ลัทธิพิกลคนพิลึก #เทศกาลหนังเมืองแคน7 #เล่าสนุกพุธสนั่นโครงการปันศิลป์ ปันสุข

โดย : แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ที่ตั้งสานักงาน : 
     128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
     128/177 Phayatai Plaza, 16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand
โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 
โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]