พบกับหมอเลี้ยบ และพล.อ.อประจิน จั่นตอง ในงานสัปดาห์นิทรรศการและเวทีเสวนาทางวิชาการแนวทางการขับเคลื่อนภายใต้แนวคิดภูมิพลังวัฒนธรรมสัมพันธ์นานาชาติ

หมวดหมู่ , 19 มกราคม 67

การเสวนาหัวข้อ“Principle of Governance” กับความท้าทาย นโยบายและกฎหมาย Soft Power ไทย

วันที่ 13 มกราคม 2567 เวลา 10.00 - 11.00 น. พบกับ การเสวนาหัวข้อ“Principle of Governance” กับความท้าทาย นโยบายและกฎหมาย Soft Power ไทย ในงานสัปดาห์นิทรรศการและเวทีเสวนาทางวิชาการแนวทางการขับเคลื่อนภายใต้แนวคิดภูมิพลังวัฒนธรรมสัมพันธ์นานาชาติ ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

 

มาหาคำตอบพร้อมกันว่า“Principle of Governance” กับความท้าทาย นโยบายและกฎหมาย Soft Power ไทย จากนายแพทย์สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ

 

และ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาและพิจารณาเสนอแนะแผนกลยุทธ์การส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติเพื่อประโยชน์ ด้านเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงแห่งชาติ วุฒิสภา

 

ซึ่งดำเนินนรายการโดย : อาจารย์ประสาร มฤคพิทักษ์ อนุกรรมาธิการด้านศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภาและ ดร.ลักษณ์นัยน์ ทรงเสี่ยงไชย คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ติดตามข่าวสารและกิจกรรม เพิ่มเติมได้ที่

Official Web : www.artculture4health.com/pun

Facebook : https://www.facebook.com/PunSilpPunSook

Youtube ปันศิลป์ ปันสุข : https://bit.ly/3tKmMPW

Instagram : https://www.instagram.com/punsilppunsook

Twitter : https://twitter.com/PunSilpPunSook

Tiktok : https://www.tiktok.com/@punsilppunsook

 โครงการปันศิลป์ ปันสุข

โดย : แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ที่ตั้งสานักงาน : 
     128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
     128/177 Phayatai Plaza, 16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand
โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 
โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]