จ้าวเฮาส์ จิ่งเก๊า : เทศกาลศิลปะนานาชาติชุมชนหนองโพ 2567 

หมวดหมู่ , 28 มกราคม 67

จ้าวเฮาส์ จิ่งเก๊า : เทศกาลศิลปะนานาชาติชุมชนหนองโพ 2567 

วันที่ 27 มกราคม 2567 แผนสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส. นำโดย อาจารย์มานพ แย้มอุทัย ผู้ทรงคุณวุฒิ สสส. ร่วมกิจกรรม จ้าวเฮาส์ จิ่งเก๊า : เทศกาลศิลปะนานาชาติชุมชนหนองโพ ในโครงการบ้านนอกไบแอนเนียล ประจำปี 2567 โดยแผนสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส. มีโอกาสร่วมสนับสนุนกิจกรรมในครั้งนี้

.

กิจกรรมในช่วงเช้าเริ่มต้นด้วยการเข้าชมนิทรรศการวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ไทยวนหนองโพ, กิจกรรมเดินชุมชนฯ, ผลงานศิลปะจากศิลปินพำนัก บ้านนอกพาวิลเลี่ยน (ห้องแถวไม้ หมู่ที่ 7) โดยมีทีม NPKD (หนองโพ KiD ดี) คุณภัทรกมล พุฒตาลข้าราชการครูบำนาญ, คุณพรพิไล มีมาลัย และคุณกฤตพร มหาวีระรัตน์ สมาชิกกลุ่มบ้านนอก ฯ เป็นไกด์นำทัวร์กิจกรรมตลอดทั้งช่วงเช้า ต่อมาในช่วงบ่ายเป็น กิจกรรม DIY สาธิตการประกอบสเก็ตบอร์ด และแจกจ่ายให้เยาวชน โดยเครือข่ายสนามสเก็ตบอร์ด Crazy Town จากอำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี, กิจกรรมสาธิตภาพพิมพ์แสงอาทิตย์ โดย Eris Setiyawan (ศิลปินในพำนักบ้านนอกฯ), กิจกรรมสาธิตตอกกระดาษพ่นสี โดย กลุ่มศิลปินบ้านนอกฯ กิจกรรมภาพพิมพ์เต้นรำ โดย กลุ่มศิลปินบ้านนอกฯ ร่วมกับดีเจไลฟ์สด (DJ Luangkhet) และกิจกรรมสาธิตการประดิษฐ์เครื่องร่อน การสาธิตการร่อนเครื่องร่อน Super NASA โดยตัวแทนนักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ ( รับชมผ่าน LIVE คลิกลิงก์ https://fb.watch/pRY4_9ZP_J/)

.

ช่วงเย็นยังมีกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง อาทิ การแสดงเดินฟ้อนรำ โดยชมรมนาฏศิลป์ชุมชนหนองโพ (นำโดยครูสายพิณ) กิจกรรมเต้นแอโรบิกโดยกลุ่มแม่บ้านชุมชนหนองโพ ร่วมกับดีเจไลฟ์สด และการแสดงภาพ 3D เคลื่อนไหว โดย JIDJ x VJ Puttisin และพิธีเปิดงานจ้าวเฮาส์ จิ่งเก๊า : เทศกาลศิลปะนานาชาติชุมชนหนองโพ โดย ท่านศุภชัย ครุฑดำ นายอำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี เป็นประธาน พร้อมหน่วยงานราชการ องค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น และNPKD (หนองโพ KiD ดี)

.

ทั้งนี้นิทรรศการวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ไท-ยวน หนองโพ ณ ศูนย์วัฒนธรรมไท-ยวน หนองโพ (โรงพยาบาลตาบลหนองโพ) มีให้ชมไปจนถึงเดือนกรกฎาคม 2567 และในช่วงเดือนมกราคมจนถึงเมษายน 2567 ยังมีกิจกรรมตระเวนชุมชน เที่ยวชมภาพวาดบนผนัง ผลงานโดยศิลปินไทยและนานาชาติ, นิทรรศการศิลปะจากศิลปินและกลุ่มศิลปินนานาชาติ 7 พาวิลเลี่ยน, กิจกรรม Eco Walk เดินสารวจนิเวศน์ชุมชน และประกอบอาหารโดยวัตถุดิบจากชุมชนฯ, กิจกรรมเลี้ยงวัวประกอบเสียงเพลง โดยดีเจรับเชิญ และหากมีกิจกรรมอื่น ๆ เพิ่มเติมทางเราจะนำมาอัปเดตให้ทุกท่านได้รับทราบต่อไป

#สสส #แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพสสส #สื่อศิลป์SE #SE #NPKD #หนองโพKiDดี

.

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมต่าง ๆ ของแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส. ได้ที่

.

Official Web : http://artculture4health.com/

Facebook : https://www.facebook.com/artculture4h

Youtube แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรม สร้างเสริมสุขภาพ : http://bit.ly/3YVFSl5

Instagram : https://www.instagram.com/artculture4health/

Twitter : https://twitter.com/art_culture4h

Tiktok : https://www.tiktok.com/@artculture4health

และ

Official Web : www.artculture4health.com/pun

Facebook : https://www.facebook.com/PunSilpPunSook

Youtube ปันศิลป์ ปันสุข : https://bit.ly/3tKmMPW

Instagram : https://www.instagram.com/punsilppunsook

Twitter : https://twitter.com/PunSilpPunSook

Tiktok : https://www.tiktok.com/@punsilppunsookโครงการปันศิลป์ ปันสุข

โดย : แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ที่ตั้งสานักงาน : 
     128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
     128/177 Phayatai Plaza, 16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand
โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 
โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]