ร่วมเสนอรายชื่อบุคคล / องค์กรต้นแบบที่มีผลงานโดดเด่นด้านการปฏิรูปศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อรับรางวัล “ภูมิวัฒนธรรมแผ่นดิน” ใน 4 สาขา

หมวดหมู่ , 10 เมษายน 67

ร่วมเสนอรายชื่อบุคคล / องค์กรต้นแบบที่มีผลงานโดดเด่นด้านการปฏิรูปศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อรับรางวัล “ภูมิวัฒนธรรมแผ่นดิน” ใน 4 สาขา

 

 

คณะอนุกรรมาธิการด้านศิลปะและวัฒนธรรม ในคณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา

ขอเชิญร่วมเสนอรายชื่อบุคคล / องค์กรต้นแบบที่มีผลงานโดดเด่นด้านการปฏิรูปศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อรับรางวัล “ภูมิวัฒนธรรมแผ่นดิน” ใน 4 สาขา

• สาขาภูมิพื้นที่ไตรภาคีศิลปวัฒนธรรม

• สาขาภูมิภาษาและปัญญาแผ่นดิน

• สาขาภูมิการอนุรักษ์และพัฒนามรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องได้

• สาขาภูมิพลังวัฒนธรรม (Soft Power)

เพียงแค่กรอกแบบเสนอรายชื่อ พร้อมกับข้อมูลรายละเอียดของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อตามที่คณะกรรมการฯ กำหนด

ผ่านช่องทางออนไลน์ Google Forms หรือลิงก์ https://forms.gle/nUz8HWqm8nMLyXkC7

สำหรับผู้ที่ไม่สะดวกกรอกแบบฟอร์มออนไลน์ สามารถดาวน์โหลดเอกสารผ่านลิงก์ https://bit.ly/3TNAFdH และส่งเข้ามาที่อีเมล [email protected] (คุณเหน่ง) และ [email protected] (คุณอ้อ)

 

ซึ่งสามารถเสนอชื่อได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันพุธที่ 24 เมษายน 2567 และจะประกาศรางวัลในวันจันทร์ ที่ 29 เมษายน 2567 ผู้ที่ได้รับรางวัลในแต่ละสาขาจะเข้าพิธีมอบรางวัลในวันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุม ๔๐๒ - ๔๐๓ อาคาร สว. รัฐสภา เกียกกาย กรุงเทพมหานคร ***

 

คุณสมบัติและเกณฑ์การพิจารณา สแกน QR Code หรือลิงก์ https://bit.ly/3JeVJ81

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

คุณปาริชาติ ทองแผ่น โทร 081-467-2645

คุณศิริลักษณ์ ประสิทธิ์พรม โทร 099-403-8878โครงการปันศิลป์ ปันสุข

โดย : แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ที่ตั้งสานักงาน : 
     128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
     128/177 Phayatai Plaza, 16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand
โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 
โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]