รับชมหนังสั้น ส้ม ส่ง สุข ได้แล้วทาง vipa.me

หมวดหมู่ , 8 มิถุนายน 67

รับชมหนังสั้น ส้ม ส่ง สุข ได้แล้วทาง vipa.me

ลิงก์รับชมหนัง https://watch.vipa.me/Gj6qq4y9LJb

หนังสั้นนี้นำเสนอเรื่องราวของสาวน้อยผู้หวังจะเป็นคนดังในโลกโซเชียล แต่สิ่งที่คิดก็ไม่เป็นอย่างที่หวังไว้ แต่ก็มีหนึ่งแรงใจที่ทำให้สาวน้อยคนนี้ไม่ย่อท้อกับเรื่องต่าง ๆโครงการปันศิลป์ ปันสุข

โดย : แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ที่ตั้งสานักงาน : 
     128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
     128/177 Phayatai Plaza, 16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand
โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 
โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]