รับชมหนังสั้น Joy Not Enjoy ได้แล้วทาง vipa.me

หมวดหมู่ , 8 มิถุนายน 67

รับชมหนังสั้น Joy Not Enjoy ได้แล้วทาง vipa.me

ลิงก์รับชมหนัง https://bit.ly/4bw1RFl

หนังสั้นเรื่องนี้นำเสนอเรื่องราวของสาวลูกครึ่งแต่พูดภาษาอังกฤษไม่ได้ ต้องมาเป็นไกด์จำเป็น พาชาวต่างชาติเที่ยวหมู่บ้าน เพื่อพิสูจน์ตัวเองกับไกด์รุ่นพี่โครงการปันศิลป์ ปันสุข

โดย : แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ที่ตั้งสานักงาน : 
     128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
     128/177 Phayatai Plaza, 16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand
โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 
โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]