รับชมหนังสั้น ฝอยแก่น ฝอยสุข ได้แล้วทาง vipa.me

หมวดหมู่ , 8 มิถุนายน 67

รับชมหนังสั้น ฝอยแก่น ฝอยสุข ได้แล้วทาง vipa.me

ลิงก์รับชมหนัง https://bit.ly/3yDTQiU

 

หนังสั้นเรื่องนี้นำเสนอเรื่องราวของเด็กสองคนที่ถูกเขียดตบปาก แต่ดันมีนิสัยที่แตกต่างกัน คนหนึ่งเพื่อนรำคาญ แต่อีกคนมีแต่คนรัก เพราะความสงสาร จึงนำไปสู่เส้นทางของมัคคุเทศก์น้อยโครงการปันศิลป์ ปันสุข

โดย : แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ที่ตั้งสานักงาน : 
     128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
     128/177 Phayatai Plaza, 16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand
โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 
โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]