กิจกรรมเรียนรู้ กระบวนการพัฒนาแผนปฏิบัติการภูมิพลังวัฒนธรรมเพื่อสุขภาวะ บนฐานทุนวัฒนธรรม “โคกสลุงโมเดล” (1)

หมวดหมู่ , 8 มิถุนายน 67

กิจกรรมเรียนรู้ กระบวนการพัฒนาแผนปฏิบัติการภูมิพลังวัฒนธรรมเพื่อสุขภาวะ บนฐานทุนวัฒนธรรม “โคกสลุงโมเดล” (1)

เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน ที่ผ่านมา คณะกรรมการกำกับทิศทางแผนระบบสื่อและวิถีสุขภาวะทางปัญญา (แผน 10) นำโดย นางมัทนา ถนอมพันธุ์ หอมลออ ประธานกรรมการกำกับทิศทางแผนระบบสื่อและวิถีสุขภาวะทางปัญญา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), ดร.จิรพร วิทยศักดิ์พันธุ์, นายสุรินทร์ กิจนิตย์ชีว์, คุณญาณี รัชต์บริรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักสำนักสร้างเสริมระบบสื่อและสุขภาวะทางปัญญา (สสส.) , เจ้าหน้าที่สำนัก 11 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, มูลนิธิส่งเสริมสื่อเด็กและเยาวชน(สสย.), แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน, ศูนย์กิจการสร้างสุข และภาคีเครือข่ายการทำงานวิสาหกิจเพื่อสังคม 9 พื้นที่ภายใต้การสนับสนุนจากแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส. อาทิ บางลำพู กรุงเทพมหานคร, ห้วยปูแกง จังหวัดเชียงใหม่, สาวะถี จังหวัดขอนแก่น, สหัสขันธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์, หมอลำหุ่น จังหวัดมหาสารคาม, เสน่ห์สมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี, หลาดใต้โหนด จังหวัดพัทลุง, สงขลาเฮอริเทจ จังหวัดสงขลา , ไทยเบิ้ง จังหวัดลพบุรี พื้นที่จัดกิจกรรม

ณ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านไทยเบิ้ง ร่วมกิจกรรมเรียนรู้ กระบวนการพัฒนาแผนปฏิบัติการภูมิพลังวัฒนธรรมเพื่อสุขภาวะ บนฐานทุนวัฒนธรรม “โคกสลุงโมเดล” ณ ชุมชนวัฒนธรรมไทยเบิ้งบ้านโคกสลุง ตำบลโคกสลุง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี

กิจกรรมเริ่มต้นด้วยการกล่าวต้อนรับ โดย นายธนณัฐ อาจิณกิจ (นายอำเภอพัฒนานิคม จ.ลพบุรี) และนายรัชพล เอื้อสลุง (นายกองค์การบริหาส่วนตำบลโคกสลุง จ.ลพบุรี) จากนั้นกล่าวแนะนำที่มา เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของกิจกรรม โดย ดร.ดนัย หวังบุญชัย (ผู้จัดการแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ) และกล่าวเปิดกิจกรรม โดยนางมัทนา ถนอมพันธุ์ หอมลออ (ประธานกรรมการกำกับ ทิศทาง แผนระบบสื่อและวิถีสุขภาวะทางปัญญา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และกล่าวถึงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของวิสาหกิจเพื่อสังคม โดย คุณสุมาลี สุวรรณกร (บริษัทสินไซโมเดล จำกัด วิสาหกิจเพื่อสังคม)

จากนั้นคุณประทีป อ่อนสลุง (ประธานชุมชนวัฒนธรรมไทยเบิ้งบ้านโคกสลุง) ได้กล่าวเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของของชุมชนและทำกระบวนการ Check – In รู้จักชุมชน (ตัวตนคนไทยเบิ้งโคกสลุง) ด้วยความเป็นมาของโคกสลุง Animation, กระบวนการพัฒนาชุมชนบนฐานทุนวัฒนธรรม “โคกสลุงโมเดล”, โอกาสของชุมชน (PAVA), แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ปิดท้ายช่วงเช้าด้วย Clip โคกสลุง เอ้ก!

 

 

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมปันศิลป์ ปันสุข เพิ่มเติมได้ที่

Web: www.artculture4health.com/pun

Facebook: https://www.facebook.com/PunSilpPunSook

YouTube: https://bit.ly/3tKmMPW

Instagram: https://www.instagram.com/punsilppunsook

Twitter: https://twitter.com/PunSilpPunSook

TikTok: https://www.tiktok.com/@punsilppunsook

 

#สสส #แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ #สื่อศิลป์SE #SE #โคกสลุง #ไทยเบิ้งบ้านโคกสลุงโครงการปันศิลป์ ปันสุข

โดย : แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ที่ตั้งสานักงาน : 
     128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
     128/177 Phayatai Plaza, 16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand
โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 
โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]