สัมผัสวิถีชุมชนผ่านกิจกรรมลานวัฒนธรรม ณ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านไทยเบิ้ง ด้วยการเรียนรู้และลงมือทำ workshop เล็กๆ

หมวดหมู่ , 8 มิถุนายน 67

สัมผัสวิถีชุมชนผ่านกิจกรรมลานวัฒนธรรม ณ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านไทยเบิ้ง ด้วยการเรียนรู้และลงมือทำ workshop เล็ก ๆ

 

สัมผัสวิถีชุมชนผ่านกิจกรรมลานวัฒนธรรม ณ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านไทยเบิ้ง ด้วยการเรียนรู้และลงมือทำ workshop เล็กๆ อย่างการทำขนมเบื้อง / พริกตะเกลือ / กระดังงา / พวงมโหตรดอกไม้

หลังจากที่คณะกรรมการกำกับทิศทางแผนระบบสื่อและวิถีสุขภาวะทางปัญญา (แผน 10) , สำนักสร้างเสริมระบบสื่อและสุขภาวะทางปัญญา (สสส.) , เจ้าหน้าที่สำนัก 11 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ , มูลนิธิส่งเสริมสื่อเด็กและเยาวชน(สสย.) , แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน , ศูนย์กิจการสร้างสุข และภาคีเครือข่ายการทำงานวิสาหกิจเพื่อสังคม 9 พื้นที่ภายใต้การสนับสนุนจากแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส. ได้ทำความรู้จัก “โคกสลุงโมเดล” ไปแล้ว ได้เวลาลงมือทำ workshop เล็กๆ อย่างการทำขนมเบื้อง / พริกตะเกลือ / กระดังงา / พวงมโหตรดอกไม้ ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างยิ่ง

 

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมปันศิลป์ ปันสุข เพิ่มเติมได้ที่

Web: www.artculture4health.com/pun

Facebook: https://www.facebook.com/PunSilpPunSook

YouTube: https://bit.ly/3tKmMPW

Instagram: https://www.instagram.com/punsilppunsook

Twitter: https://twitter.com/PunSilpPunSook

TikTok: https://www.tiktok.com/@punsilppunsook

 

#สสส #แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ #สื่อศิลป์SE #SE #โคกสลุง #ไทยเบิ้งบ้านโคกสลุงโครงการปันศิลป์ ปันสุข

โดย : แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ที่ตั้งสานักงาน : 
     128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
     128/177 Phayatai Plaza, 16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand
โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 
โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]