ปันศิลป์ ปันสุขไลฟ์ ชวนทุกคนมาคุย มาแชร์ มาร่วมกันแลกเปลี่ยน จากภาพยนตร์รางวัลปาล์มทองคำ

หมวดหมู่ ข่าว/กิจกรรม , 2 ธันวาคม 64
ปักหมุดปันศิลป์ ปันสุชไลฟ์ อาทิตย์นี้...ชวนทุกคนมาคุย มาแชร์ มาร่วมกันแลกเปลี่ยน จากภาพยนตร์รางวัลปาล์มทองคำ "Shoplifters (万引き家族) ครอบครัวที่ลัก"โครงการปันศิลป์ ปันสุข

โดย : แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ที่ตั้งสานักงาน : 
     128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
     128/177 Phayatai Plaza, 16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand
โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 
โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : punsilppunsook@gmail.com