เล่าสนุก พุธสนั่น บุกเบื้องหลังหนังสั้น บ้านปอด

หมวดหมู่ ข่าว/กิจกรรม , 19 ธันวาคม 64

เล่าสนุก พุธสนั่น" สัปดาห์นี้...
พบกับทีม MALOMTOM จากวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ SBAC สะพานใหม่ กับสุดยอดผลงานจาก ในการประกวดสร้างสรรค์ผลงานในโครงการDESIGN HERO : THE NEW NORMAL กับผลงาน “บ้านปอด”

การทำงานจะเป็นอย่างไร เบื้องหลังจะสนุกขนาดไหน ?

พบกัน 12.00 น. เวลาเดิม ที่ปันศิลป์ ปันสุข เท่านั้น 
โครงการปันศิลป์ ปันสุข

โดย : แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ที่ตั้งสานักงาน : 
     128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
     128/177 Phayatai Plaza, 16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand
โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 
โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : punsilppunsook@gmail.com