เมื่อเราเจอปัญหา สิ่งแรกที่เราต้องทำคือแก้ไข โดย เเอล อิสามะเเอ : นักพูดสร้างแรงบรรดาลใจ

หมวดหมู่ , 28 เมษายน 65

“ เมื่อเราเจอปัญหา สิ่งแรกที่เราต้องทำคือแก้ไข และ ลุกขึ้นสู้อย่ายอมแพ้ เพราะโชคชะตาไม่ได้ลิขิตเรา แต่เราคือคนลิขิตตัวเอง “
เเอล อิสามะเเอ
นักพูดสร้างแรงบรรดาลใจ
.
.
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
และ Youtube ปันศิลป์ ปันสุข : https://bit.ly/3tKmMPW
ติดตามข่าวสารและกิจกรรมปันศิลป์ ปันสุข เพิ่มเติมได้ที่โครงการปันศิลป์ ปันสุข

โดย : แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ที่ตั้งสานักงาน : 
     128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
     128/177 Phayatai Plaza, 16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand
โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 
โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]