อาร์ม อาร์มอรโซ โอมาน

หมวดหมู่ , 5 พฤษภาคม 65


“คำดูถูกและความผิดหวัง จะสอนให้ดราพยายามก้าวไปข้างหน้า เพื่อพัฒนาตัวเองให้มากที่สุด “
“อาร์ม อาร์มอรโซ โอมาน “
อาจารย์สอนการสร้าง content online
ติดตามรายการเล่าสนุกพุธสนั่นได้ทุกวันพุธ 2 ทุ่มตรง
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
และ Youtube ปันศิลป์ ปันสุข : https://bit.ly/3tKmMPW
ติดตามข่าวสารและกิจกรรมปันศิลป์ ปันสุข เพิ่มเติมได้ที่โครงการปันศิลป์ ปันสุข

โดย : แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ที่ตั้งสานักงาน : 
     128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
     128/177 Phayatai Plaza, 16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand
โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 
โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]