คุณทิม นาย ธนาธรณ์ เริงสำราญ

หมวดหมู่ , 18 พฤษภาคม 65

“ อย่ายอมเเพ้กับความฝันของตนเอง
พยายามทำทุกอย่างให้เต็มที่สุดความสามารถ #อย่าไปกลัว เเล้ววันหนึ่งจะเป็นวันของเรา “
นาย ธนาธรณ์ เริงสำราญ
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
และ Youtube ปันศิลป์ ปันสุข : https://bit.ly/3tKmMPW
ติดตามข่าวสารและกิจกรรมปันศิลป์ ปันสุข เพิ่มเติมได้ที่


โครงการปันศิลป์ ปันสุข

โดย : แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ที่ตั้งสานักงาน : 
     128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
     128/177 Phayatai Plaza, 16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand
โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 
โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]