ฝ้าย ผู้ใช้เท้าแต่งหน้า

หมวดหมู่ , 18 พฤษภาคม 65


“ ฝ้ายล้มแล้วลุกขึ้นยาก เเต่ฝ้ายก็พยายามลุกขึ้น ดังนั้นอย่าไปยอมเเพ้กับโชคซะตา ขอเเค่สู้เเละจงเชื่อมั่นในตนเอง “
ฝ้าย ผู้ใช้เท้าเเต่งหน้า
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
และ Youtube ปันศิลป์ ปันสุข : https://bit.ly/3tKmMPW
ติดตามข่าวสารและกิจกรรมปันศิลป์ ปันสุข เพิ่มเติมได้ที่โครงการปันศิลป์ ปันสุข

โดย : แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ที่ตั้งสานักงาน : 
     128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
     128/177 Phayatai Plaza, 16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand
โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 
โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]