ไม่ว่าจะเลี้ยงสัตว์อะไรก็ตาม ควรดูเเลให้เต็มที่ เหมือนเขาคือคนในครอบครัว เพราะสัตว์ก็รักชีวิตของมันเหมือนกัน

หมวดหมู่ , 19 กันยายน 65


ไม่ว่าจะเลี้ยงสัตว์อะไรก็ตาม
“ควรดูเเลให้เต็มที่ เหมือนเขาคือคนในครอบครัว “
เพราะสัตว์ก็รักชีวิตของมันเหมือนกัน
ธีร์นวัช หาดพรม (เพชร)
และเจ้ากู๊ดบอย (สุนัข)โครงการปันศิลป์ ปันสุข

โดย : แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ที่ตั้งสานักงาน : 
     128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
     128/177 Phayatai Plaza, 16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand
โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 
โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]