อย่าไปโฟกัสความทุกข์จากเมื่อวาน จนลืมโฟกัสความสุขของวันนี้

หมวดหมู่ , 17 ตุลาคม 65


อย่าไปโฟกัสความทุกข์จากเมื่อวาน จนลืมโฟกัสความสุขของวันนี้

“NUTDER”
ณัฐพงษ์ พรหมพินิจ

สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
Facebook : https://www.facebook.com/PunSilpPunSook
และ Youtube ปันศิลป์ ปันสุข : https://bit.ly/3tKmMPW
ติดตามข่าวสารและกิจกรรมปันศิลป์ ปันสุข เพิ่มเติมได้ที่
Official Web : www.artculture4health.com/pun
Instagram : https://www.instagram.com/punsilppunsook
Twitter : https://twitter.com/PunSilpPunSook
Tiktok : https://www.tiktok.com/@punsilppunsook
#สสส #ปันศิลป์ปันสุข #แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ #เล่าสนุกพุธสนั่น #Influencer #โอห์มพันพรือ #สนุก #ความปัง #คอนเทนต์ #สู้ชีวิต #คอนเทนต์ #tiktoker #ความปัง #น่ารัก #ฮาโรย #มันส์ #คนเก่ง #วาย #จิ้น #ชายรักชาย #NUTDERโครงการปันศิลป์ ปันสุข

โดย : แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ที่ตั้งสานักงาน : 
     128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
     128/177 Phayatai Plaza, 16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand
โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 
โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]