ศิลป์๘เปี่ยง ชมครั้งแรก 2 เมษายนนี้ กับหนังสั้นเรื่อง "สานรัก สานศรัทธา" และ “หุ่นสานสุข”

หมวดหมู่ , 27 เมษายน 66

ศิลป์๘เปี่ยง ชมครั้งแรก 2 เมษายนนี้ กับหนังสั้นเรื่อง "สานรัก สานศรัทธา" และ “หุ่นสานสุข” 

ได้เวลาดูหนังแล้ว... ชมหนังสั้น "สานรัก สานศรัทธา" และ “หุ่นสานสุข”
2 เมษายน นี้ ในงานเทศกาลอีสานสร้างสรรค์ 2023 
18.00 น.เป็นต้นไป ที่พิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ อ.เมือง จ.ขอนแก่น ฉายสด ฉายต่อหน้าธารกำนัลเป็นครั้งแรก ... มาเด้อพี่น้อง มีเบิ่งนำกัน…"สานรัก สานศรัทธา" หนังสั้นที่นำเสนอเรื่องราวของสามเพื่อนซี้ผู้ไม่เอาถ่านต้องตามหาต้นไหลในฤดูแล้งเพื่อนำไปให้ชาวบ้านสานพระให้ได้ภายในหนึ่งวันและเพื่อพิชิตใจยายสุดเนี๊ยบผู้หวงหลานสาว

“หุ่นสานสุข” ได้นำเสนอเรื่องราวของคู่รักวัยรุ่นที่เชิดหุ่นกระติบตัวเดียวกัน ถูกกีดกันจากครอบครัวที่ไม่ลงลอยกัน พวกเขาใช้การแสดงหุ่นกระติบเพื่อสานร้อยร้าวของครอบครัวทั้งสองโครงการปันศิลป์ ปันสุข

โดย : แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ที่ตั้งสานักงาน : 
     128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
     128/177 Phayatai Plaza, 16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand
โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 
โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]