ประกาศผลกันไปเรียบร้อยกับโครงการ Design Hero Design Action Hero : ดีไซน์ดีมีแต่ได้

หมวดหมู่ , 27 เมษายน 66

ประกาศผลกันไปเรียบร้อยกับโครงการ Design Hero Design Action Hero : ดีไซน์ดีมีแต่ได้ประกาศผลกันไปเรียบร้อยภายในงานเทศกาลอีสานสร้างสรรค์ 2566 | ISANCF2023 ในกิจกรรม “ตื่มศิลป์ตื่มสุข” กับ โครงการ Design Hero Design Action Hero : ดีไซน์ดีมีแต่ได้ โดยแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ art4d ในการประกวดไอเดียธุรกิจ Start up ภายใต้โจทย์ทั้ง 4 คือ Creative Playground, Green Business, Technotopia และ Soft powerรางวัลชนะเลิศ รับถ้วยรางวัลพระราชทานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทุนต่อยอดกิจกรรม และเกียรติบัตรไปครองคือผลงานภายใต้โจทย์ Creative Playground : พื้นที่สุขภาพนิยม คือทีม DOMESTIC + CITY UNITรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 รับทุนต่อยอดกิจกรรมและเกียรติบัตร เป็นผลงานภายใต้โจทย์ Creative Playground : พื้นที่สุขภาพนิยม คือทีม HATYAI CONNEXT รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 รับทุนต่อยอดกิจกรรมมูลค่า 10,000 บาท และเกียรติบัตร เป็นผลงานภายใต้โจทย์ Green SME– Design for community : ธุรกิจรักษ์โลก คือทีม GLISTEN รางวัลชมเชย รับทุนต่อยอดกิจกรรม และเกียรติบัตร เป็นผลงานภายใต้โจทย์ Thailand’s Soft Power Remake : เวอร์ชั่นใหม่ของวัฒนธรรมไทย คือทีม GACHA THANI 


รางวัลดาวรุ่งดีเด่น รับทุนต่อยอดกิจกรรมมูลค่า 5,000 บาท และเกียรติบัตร เป็นผลงานภายใต้โจทย์ Green SME– Design for community : ธุรกิจรักษ์โลก คือทีม BIO-CASE


รางวัล Popular Vote รับเกียรติบัตร เป็นผลงานภายใต้โจทย์ Green SME– Design for community : ธุรกิจรักษ์โลก คือทีม GLISTEN

ติดตามรายละเอียดผลงานที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี้ได้ที่ www.artculture4health.com

ยินดีกับทุกทีมที่ผ่านเข้ามาจนถึงรอบสุดท้ายอีกครั้งโครงการปันศิลป์ ปันสุข

โดย : แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ที่ตั้งสานักงาน : 
     128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
     128/177 Phayatai Plaza, 16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand
โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 
โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]