เลือกตั้งล่วงหน้า ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง

หมวดหมู่ , 22 พฤษภาคม 66

วันพรุ่งนี้ #เลือกตั้งล่วงหน้า แล้ว ใครที่ลงทะเบียนไว้ อย่าลืม
แต่ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง ไปเช็คกันเลย๐ บัตรประชาชน
๐ เอกสารที่ได้จากการลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า จะบันทึกเป็นไฟล์หรือปรินท์ไปก็ได้
(หากไม่มีให้เข้าไปเช็คสิทธิว่าข้อมูลเลือกตั้งล่วงหน้าของเราถูกต้องหรือไม่)
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) แจ้งเตือนสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตเลือกตั้ง ว่า หากลงทะเบียนแล้วอย่าลืมใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส. ล่วงหน้านอกเขตเลือกตั้งในวันที่ 7 พ.ค. 2566 โดยผู้ที่ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า จะไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งในวันที่ 14 พ.ค. 2566 ได้
ดตามข่าวสารและกิจกรรมปันศิลป์ ปันสุข เพิ่มเติมได้ที่
Youtube ปันศิลป์ ปันสุข : https://bit.ly/3tKmMPWโครงการปันศิลป์ ปันสุข

โดย : แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ที่ตั้งสานักงาน : 
     128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
     128/177 Phayatai Plaza, 16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand
โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 
โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]