เปิดบ้านศิลป์สร้างสุข : ปลุกใจไทอีสาน กับ โครงการ SPARK U ปลุก-ใจ-เมือง พื้นที่ภาคอีสาน

หมวดหมู่ Spark U , โดย : admin , 1 สิงหาคม 60 / อ่าน : 1,338


เปิดบ้านศิลป์สร้างสุข : ปลุกใจไทอีสาน

          โครงการ Spark you (SPARK U) หรือ ปลุก-ใจ-เมือง พื้นที่ภาคอีสาน ดำเนินการใน 3 จังหวัดประกอบด้วย ขอนแก่น มหาสารคามและจังหวัดเลย โดยเน้นหนักไปในการ “ปลุกใจไทอีสาน” ให้ลุกขึ้นมา ปลุก- ปรับ –เปลี่ยน- ปลื้ม กับสิ่งที่ได้ร่วมกันคิด ร่วมกันทำ เพื่อเปลี่ยนพื้นที่ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ในชุมชน ให้กลายเป็นพื้นที่สร้างสรรค์เพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกันของคนในพื้นที่

            ขอนแก่นเป็นเมืองใหญ่จึงได้เลือกพื้นที่ปฏิบัติการ 3 จุดใหญ่ด้วยกัน โดยพื้นที่กลางมีการตามหา “ความสุข ความฝัน ความหวัง”ของเด็กเยาวชนใน 3 กลุ่ม ประกอบด้วย ชุมชนสาวะถี ,ชุมชนเทพารักษ์ริมทางรถไฟ และ สถานพินิจเด็กและเยาวชน ซึ่งความแตกต่างของเด็กทั้ง 3 พื้นที่ ทำให้คำถามว่า ความสุข ความฝัน ความหวังของพวกเขา คำตอบที่ได้ออกมาแตกต่างกัน

 

           ความสุขของเด็กเยาวชนในสถานพินิจฯ คือการได้อยู่พร้อมหน้า พ่อ แม่ ลูก ในขณะที่คำตอบของเด็กเยาวชนในชุมชนเทพารักษ์ริมทางรถไฟเมืองขอนแก่น ความหวังของพวกเขาในวันนี้คือการมีบ้านที่มั่นคง เพราะปัญหาการถูกไล่รื้อบ้านที่อยู่ริมทางรถไฟจากการขยายพื้นที่รถไฟทางคู่ทำให้ชุมชนของเขากว่า 300 ครอบครัวถูกไล่ที่ ไม่มีบ้านจะอยู่ ส่วนคำตอบจากคำถามเดียวกันกับเด็กในชุมชนสาวะถี ตำบลสาวะถี อำเภอเมืองขอนแก่น เด็กบ้านที่ไม่มีปัญหาชีวิตมากนัก ปัญหาที่พวกเขามองเห็นและอยากร่วมกันแก้ไขนั่นคือเรื่องขยะ หลังจากชุมชนแห่งนี้กลายเป็นชุมชนแห่งการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ขยะที่มากับนักท่องเที่ยว และการจัดงานประเพณีฮีตสิบสองคองสิบสี่คือเรื่องใหญ่ที่พวกเขามองเห็นและอยากจัดการ

            ส่วนอีก 2 พื้นที่ในจังหวัดขอนแก่นที่ได้ดำเนินการตามโครงการปลุกใจเมืองคือ ชุมชนศรีฐาน เทศบาลนครขอนแก่น ที่อยากจะ สืบค้นเมืองเก่าบ้านเราศรีฐาน เพราะชุมชนแห่งนี้มีประวัติความเป็นมายาวนาน ในขณะที่พื้นที่ที่น่าสนใจที่สุดในการขับเคลื่อนโครงการนี้คือ เทศบาลตำบลท่าพระ ที่ชาวชุมชนต้องการนำเอาสถานีรถไฟเก่า ที่ทางการรถไฟแห่งประเทศไทยจะรื้อทิ้งมาทำเป็นศูนย์เรียนรู้ของคนในตำบล พร้อมกับเปิดตลาดถนนคนเดินในชื่อ ตลาดท่าพระร้อยปี เพื่อให้เป็นพื้นที่สร้างสรรค์ที่ทุกภาคส่วนได้เข้ามาใช้ประโยชน์ได้

             จังหวะก้าวของโครงการ ปลุก-ใจ-เมืองอีสาน กำลังก้าวไปอย่างมั่นคงและคึกคัก แม้จะเหลืออีก 2 จังหวัดที่รอเวลาในการดำเนินการ แต่มั่นใจว่าอีกไม่นาน เป้าหมายที่ตั้งเอาไว้ร่วมกันในการทำให้เกิดพื้นที่สร้างสรรค์ เพื่อความหวัง ความฝัน ความสุขของคนในพื้นที่กำลังจะสำเร็จ รอเพียงไม่กี่อึดใจเท่านั้น

 สุมาลี สุวรรณกร  

ประธานเครือข่ายสื่อศิลปวัฒนธรรมชุมชนอีสาน 

 

** ปฏิบัติการ ปลุก-ใจ-เมือง(SPARK U) #ภาคอีสาน ปลุก ปรับ เปลี่ยนเมืองให้นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น

** โครงการจัดตั้งตลาดท่าพระร้อยปีและศูนย์เรียนรู้ตำบลท่าพระ : SPARK U ปลุก-ใจ-เมือง พื้นที่ภาคอีสาน

** โครงการ ปลุก- แปง- ปั้น(รู้ ทำ นำสุข) : SPARK U ปลุก-ใจ-เมือง พื้นที่ภาคอีสาน

** โครงการปลุกคุณธรรมในใจไทนาดูน : SPARK U ปลุก-ใจ-เมือง พื้นที่ภาคอีสาน

** โครงการ “สืบค้นเมืองเก่า บ้านเราศรีฐาน” : SPARK U ปลุก-ใจ-เมือง พื้นที่ภาคอีสาน


@จากจุลสารศิลป์สร้างสุข ฉบับที่ 31 เดือนมิถุนายน 2560ปฏิทินกิจกรรม

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

978/118 ชั้น 34 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : artculture4health@gmail.com