ค่ายสืบสานสร้างสรรค์ โครงการ การพัฒนาพื้นที่และองค์ความรู้เพื่อการสืบสานสร้างสรรค์ ณ.โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา

20 เมษายน 61 / อ่าน : 900

กิจกรรมค่ายสืบสานสร้างสรรค์ - โครงการ"การพัฒนาพื้นที่และองค์ความรู้เพื่อการสืบสานสร้างสรรค์" ณ.โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา

กิจกรรมเข้าฐานการเรียนรู้วิชาภูมิปัญญา มีการดำเนินงานดังนี้ 
1.ทำปั๊บสาโดยครูยุทธการ ขันชัย 
2.ฟ้อนเจิงพื้นฐาน โดย ครูวิศิษฐ์ สิทธิดง 
3.ทำลายคำ โดย ครูเฉลิมพล อาทิตย์สาม 
4.เย็บถุงย่าม โดย ครูสุทธิพงษ์ รินจ้อย

 

 

 

 

 

..0000..
ปฏิทินกิจกรรม

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

978/118 ชั้น 34 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : artculture4health@gmail.com