บรรยากาศค่ายสืบสานสร้างสรรค์ ในโครงการการพัฒนาพื้นที่และองค์ความรู้เพื่อการสืบสานสร้างสรรค์ ณ.โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา วันที่สอง

22 เมษายน 61 / อ่าน : 622

 

บรรยากาศ ค่ายสืบสานสร้างสรรค์ โครงการ"การพัฒนาพื้นที่และองค์ความรู้เพื่อการสืบสานสร้างสรรค์" วันที่ 21 เมษายน 2561 ณ.โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา
วันนี้มีเยาวชนแกนนำ เข้าฟังบรรยาย หัวข้อเรื่อง ความสำคัญของพิธีการดำหัว และเรื่องการตกแต่งดาครัวดำหัว โดย ครูยุทธการ ขันชัย
การตกแต่งดาครัวดำหัว 1.การทำน้ำอบ น้ำปรุง 2.ข้าวแต๋น 3.การทำเครื่องสักการะ สวยดอก +หมากสุ่มหมากเป็ง
พูดคุยแลกเปลี่ยนงานด้านวัฒนธรรม แนวทางและทิศทางการสืบสานและการต่อยอดในพื้นที่ ชวนคุย โดยอาจารย์ชัชวาลย์ และ ครูยุทธการ ขันชัย
การถอดบทเรียนจากฐานการเรียนรู้จากกิจกรรมต่างๆ นี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการเชื่อมประสานเครือข่ายสืบสานสร้างสรรค์และเครือข่ายสื่อศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาล้านนา และเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภูมิปัญญาพื้นบ้านภาคเหนือตอนบนระหว่างเครือข่ายสืบสานภูมิปัญญาและแกนนำเยาวชนคนทำงานในเครือข่ายสื่อศิลปวัฒนธรรมภาคเหนือ

 

 

 

 

 

 

..0000..
ปฏิทินกิจกรรม

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

978/118 ชั้น 34 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : artculture4health@gmail.com