สร้างเสริมสุขภาพด้วย 3 อ. :: โรงเรียนพรหมราษฎร์รังสรรค์

หมวดหมู่ ข่าวสาร/กิจกรรม , โดย : admin , 17 มกราคม 2565 / อ่าน : 182

สร้างเสริมสุขภาพด้วย 3 อ.  ::  โรงเรียนพรหมราษฎร์รังสรรค์

อย่าปล่อยให้เด็กอ้วน -- กับวีดีโอ สร้างเสริมสุขภาพด้วย 3 อ. ของโรงเรียนพรหมราษฎร์รังสรรค์
.
.
วีดีโอเรื่อง สร้างเสริมสุขภาพด้วย 3 อ. เป็นผลงานจากโรงเรียนพรหมราษฎร์รังสรรค์ ที่จัดทำขึ้นภายใต้โครงการ "พรหมราษฎร์ Country สุขภาพดีวิถีท้องถิ่น" ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากโครงการอย่าปล่อยให้เด็กอ้วน ภายใต้การสนับสนุนจากแผนงานสื่อศฺลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
.
.
มาติดตามการทำงานของโครงการนี้ได้อย่างต่อเนื่องที่
https://www.facebook.com/artculture4h
https://www.facebook.com/pingsproject
https://www.facebook.com/promrachbb
.
.
แล้วเจอกันนะ...
#อย่าปล่อยให้เด็กอ้วน
#แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
#สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
#สสส
#โรงเรียนพรหมราษฎร์รังสรรค์128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
128/177 
Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8     โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : media.associalschool@gmail.com