อย่าปล่อยให้เด็กอ้วน -- ที่โรงเรียนวิชูทิศ

หมวดหมู่ ข่าวสาร/กิจกรรม , โดย : admin , 17 มกราคม 2565 / อ่าน : 217

อย่าปล่อยให้เด็กอ้วน -- ที่โรงเรียนวิชูทิศ

ภาพบรรยากาศที่โรงเรียนวิชูทิศยินดีต้อนรับ​คณะกรรมการประเมินโครงการสื่อสร้างสรรค์​และกิจกรรมเพื่อการรณรงค์โภชนาการสมวัย ภายใต้หัวข้อ “อย่าปล่อยให้เด็กอ้วน (ลดหวาน มัน เค็ม เพิ่มผัก และผลไม้)” ในวิถี New Normal​ ภายใต้การสนับสนุนจากแผนงานสื่อศฺลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
มาติดตามการทำงานของโครงการนี้ได้อย่างต่อเนื่องที่
https://www.facebook.com/artculture4h
https://www.facebook.com/pingsproject
https://bit.ly/3fqeRRo
.
.
แล้วเจอกันนะ...
.
.
#อย่าปล่อยให้เด็กอ้วน
#แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
#สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
#สสส
#โรงเรียนบำรุงรวิวรรณวิทยา128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
128/177 
Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8     โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : media.associalschool@gmail.com